Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Która grupa jezior należy do jezior oligotroficznych?

  • Jaki procent zasobów wód może służyć zaspokojeniu potrzeb ludzi?

  • Jak dzielimy wody użytkowane na Ziemi?

  • Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na:

  • Proces ponownego wykorzystania surowców nosi nazwę:

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery