Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Zdolność samooczyszenia, przy sprzyjających warunkach, mają:

  • Co stanowi pierwsze ogniwo łańcucha pokarmowego w środowisku naturalnym?

  • Co oznacza termin – jeziora oligotroficzne?

  • Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na:

  • Co znaczy termin – eutroficzny zbiornik wodny?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery