Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Co oznacza termin – jeziora oligotroficzne?

  • Która grupa jezior należy do jezior oligotroficznych?

  • Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych:

  • Do zwierząt chronionych nie należy:

  • Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na:

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery