Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Zdolność samooczyszenia, przy sprzyjających warunkach, mają:

  • Jaka roślinność naczyniowa wpływa szczególnie korzystnie na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

  • Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?

  • Co oznacza termin ,,przepławka’’?

  • W jakiej kolejności posuwając się od brzegu występują w litoralu pasy roślinności? (zaznacz prawidłową grupę)

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery