Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Nauka o ochronie środowiska:

  • Od czego zależą właściwości wód rzecznych?

  • Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?

  • Co wpływa negatywnie na świat zwierzęcy i roślinny w zbiornikach zaporowych?

  • Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych:

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery