Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Czy nadmierne nęcenie może być szkodliwe dla wód?

  • Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?

  • Ostroga to:

  • Jaka roślinność naczyniowa wpływa szczególnie korzystnie na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

  • Co należy zrobić w razie zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery