Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Co należy zrobić gdy stwierdzimy objawy zatrucia wody ściekami?

  • Jaka roślinność szczególnie korzystnie wpływa na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

  • Co oznacza termin ,,zakwit wód’’?

  • Do zwierząt chronionych nie należy:

  • Jak dzielimy wody użytkowane na Ziemi?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery