Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Jak dzielimy wody użytkowane na Ziemi?

  • Co należy zrobić w razie zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków?

  • Czy nadmierne nęcenie może być szkodliwe dla wód?

  • Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych:

  • Do zwierząt chronionych nie należy:

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery