Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Co decyduje o jakości wód jeziora?

  • Co wpływa negatywnie na świat zwierzęcy i roślinny w zbiornikach zaporowych?

  • Od czego zależą właściwości wód rzecznych?

  • Za niszczenie rybostanów naszych wód odpowiedzialne są:

  • Jaka roślinność naczyniowa wpływa szczególnie korzystnie na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery