Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Która grupa jezior należy do jezior oligotroficznych?

  • Jakie są obowiązki wędkarzy wobec środowiska zgodnie z przepisami RAPR?

  • Co należy zrobić w razie zauważenia zanieczyszczenia wody lub jego skutków?

  • Naczelną zasadą powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z rybami

  • Czy wrzucanie do wody wnętrzności ryb jest korzystne?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery