Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Za niszczenie rybostanów naszych wód odpowiedzialne są:

  • Proces ponownego wykorzystania surowców nosi nazwę:

  • Niszczenie wysokiego brzegu morskiego prowadzi do powstawania urwistych zboczy zwanych:

  • Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?

  • Naczelną zasadą powinniśmy się kierować w obchodzeniu się z rybami

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery