Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Nauka o ochronie środowiska:

  • Co decyduje o jakości wód jeziora?

  • W jakiej kolejności posuwając się od brzegu występują w litoralu pasy roślinności? (zaznacz prawidłową grupę)

  • Która grupa jezior należy do jezior oligotroficznych?

  • Jaka roślinność szczególnie korzystnie wpływa na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery