Przykładowe pytania na kartę wędkarską - Ochrona środowiska

  • Ostroga to:

  • Od czego zależą właściwości wód rzecznych?

  • Dlaczego ścieki wpływają negatywnie na stan wody i żyjących w niej organizmów?

  • Ryby w zależności od strefy, w której bytują dzielimy na:

  • Jaka roślinność naczyniowa wpływa szczególnie korzystnie na zaopatrzenie wód stojących w tlen?

Źródło: KartaWędkarska.pl
Wędkarskie bestsellery