ŁOWISKA WĘDKARSKIE

Łowisko Jezioro Radziszewskie

Oceń:

Dane łowiska

Dane podstawowe
Nazwa:
Łowisko Jezioro Radziszewskie
Rodzaj łowiska:
jezioro
Opis łowiska:
Jezioro ma powierzchnię 45,1 ha. Podobnie jak jezioro Chojeńskie wody jeziora znajduj się w III klasie czystości. Na obniżenie stanu jakości wody ma wpływ problem antropopresji związanej z rekreacja turystyczna i intensywnym wykorzystaniem jeziora jako kąpieliska.

Podobnie jak jezioro Chojeńskie krajobraz i okolica sprzyja do turystyki. Nad jeziorem są zlokalizowane ośrodki wczasowe i kampingi. Roślinność brzegowa jest uboga, częściowo zniszczona poprzez budowę pomostów i kąpielisk. Nad jeziorem są usytuowane 3 duże powierzchniowo pomosty rekreacyjne usytuowane przy kąpieliskach w okolicy ośrodków wczasowych. Duża presja turystyczna obija się niekorzystnie na ekosystemie i walorach estetycznych co wyraża się m.in. przez zaśmiecanie jeziora i zakłóceniem ciszy bytowania ryb w strefie litoralu.

Jezioro Radziszewskie jest typowym zbiornikiem polodowcowym. Misa jeziora ma kształt rynny wydłużonej w kierunku północno-południowym. Długość jeziora to 1520m a maksymalna szerokość 660m. Bardzo regularna i przeciętnie rozwinięta linia brzegowa ciągnie się na długości 3810m. W południowej części znajdują się dwa głęboczki osiągające głębokość 10m, w tym jeden większy z głębokością dochodzącą do 12,1m. Średnia głębokość jeziora wynosi 4,1m. Podobnie jak jezioro Chojeńskie, piaszczysta ławica przybrzeżna jest wąska a stoki opadają stromo za wyjątkiem płytszej północnej części jeziora. Dno misy jeziora do 3-4 m jest piaszczyste. Głębiej zalegają w przeważającej części osady organiczne, których miąższość wynosi od 10 do 50 cm. W strefie brzegowej jeziora występuje fitolitoral małojeziorny z wąskim pasem mało zwartych trzcin, pałki wąskolistnej i szerokolistnej, a także występującą głębiej roślinnością zanurzoną reprezentowaną przez wywłócznika, rogatka sztywnego, a także ramienice.

Jezioro zalicza się do typu jezior leszczowych. Na podstawie odłowów rybackich i wędkarskich potwierdzono występowanie w jeziorze takich gatunków ryb jak: płoć, leszcz, okoń, szczupak, sielawa, węgorz, lin, sieja, peluga, sandacz, krąp, wzdręga, karp, karaś srebrzysty, jazgarz i ukleja. Program zarybiania jeziora obejmuje następujące gatunki ryb: szczupak, sandacz, karp, lin, karaś pospolity, węgorz.
Informacje dodatkowe:
Ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane nad jeziorem, Puszcza Notecka
Lokalizacja
GPS:
N 52° 42' 17'', E 16° 11' 0''
Województwo:
wielkopolskie
Powiat:
szamotulski
Gmina:
Wronki
Dane batymetryczne
Średnia głębokość:
4 m
Przezroczystość wody:
średnia
Dane dodatkowe
Warunki wędkowania:
z brzegu, z łodzi, w nocy, zgodnie z zasadą "no-kill", w dzień
Preferowane metody połowu:
spinning, spławik, z gruntu
Infrastruktura:
możliwość wynajęcia łodzi, bar
Zdjęcia:
Bogactwo rybostanu
Ryby:

Dużo: Okoń, Płoć, Leszcz, Krąp

Średnio: Karaś pospolity, Sieja, Sielawa, Szczupak, Węgorz, Wzdręga, Jazgarz, Sandacz, Karaś srebrzysty, Karp, Lin

Użytkownik rybacki
Nazwa: Polski Związek Wędkarski Okręg w Poznaniu
Lokalizacja
Województwo: wielkopolskie
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 60-682
Ulica: Znanieckiego
Numer budynku: 9
Dane dodatkowe
Opis: NIP: 777-00-03-251

Konto bankowe podstawowe:
69 1090 1359 0000 0000 3501 8454

Konto do wpłat startowego na zawody:
63 1090 1476 0000 0001 2314 4829

Konto bankowe funduszu ds. młodzieży
62 1090 1476 0000 0001 3006 9386
Dane kontaktowe
Kontakt:

WWW: http://www.poznan.pzw.org.pl

E-mail: poznan@pzw.pl

E-mail: biuro@pzw.poznan.pl

E-mail: biuro.osieczna@pzw.poznan.pl

Faks: 61 8290 546 - Faks Poznań

Telefon: 61 8290 530 - Sekretariat Poznań

Telefon: 65 535 05 75 - Sekretariat Osieczna

Telefon: 502 792 853 - Sekretariat Leszno

Moderator
Najczęściej komentowane