Prawnik radzi - Łowiectwo podwodne

Przeglad prasy | 2010-03-18 | Wiadomości | Źródło: Wiadomości Wędkarskie [zobacz oryginał] Wydrukuj

Oceń:

Od pewnego czasu stykam się z różnego rodzaju pytaniami dotyczącymi łowiectwa podwodnego. Co tu dużo ukrywać – płetwonurek z kuszą jest postrzegany przez wielu wędkarzy jako kłusownik

Ja natomiast otrzymuję pytania typu: czy w Polsce to jest dozwolone? Czy to prawda, że nie obowiązują ich limity, wymiary i okresy ochronne? Czy mogą polować w każdej wodzie? Mam nadzieję, że w tym artykule rozwieję przynajmniej niektóre wątpliwości dotyczące łowów pod wodą, szczególnie, że zasady połowu ryb zarówno wędką, jak i kuszą regulują dokładnie te same akty prawne, tj. ustawa o rybactwie śródlądowym i akty wykonawcze do niej.

Wypada zacząć od tego, co ustawodawca uznaje za amatorski połów ryb. Stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym: za amatorski połów ryb uważa się pozyskiwanie ich wędką lub kuszą .

Oczywiście żadnemu wędkarzowi nie trzeba tłumaczyć, jakie dokumenty powinien posiadać, by móc wędkować, ale warto zestawić to z obowiązkami nałożonymi na osoby polujące z kuszą. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy – amatorski połów ryb może uprawiać osoba posiadająca dokument uprawniający do takiego połowu, zwany dalej „kartą wędkarską” lub „ kartą łowiectwa podwodnego”, a jeżeli połów ryb odbywa się w wodach uprawnionego do rybactwa – posiadająca ponadto jego zezwolenie .

W dalszej części cytowanego przepisu dowiadujemy się, że z obowiązku posiadania karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego są zwolnieni cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce, posiadający zezwolenie uprawnionego do rybactwa.
Z obowiązku tego zwolnione są także osoby uprawiające amatorski połów ryb w wodach uprawnionej do rybactwa osoby fizycznej, jeżeli uzyskały od niej zezwolenie na połów w tych wodach.

Kartę wędkarską lub kartę łowiectwa podwodnego wydaje starosta, po złożeniu przez osobę zainteresowaną egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb. Z obowiązku składania egzaminu są zwolnione osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie rybackie. Osoba, wobec której orzeczono cofnięcie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego, może przystąpić do powtórnego egzaminu najwcześniej po upływie terminu, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy o rybactwie śródlądowym.

 

 

Jak wynika z powyższego, osoby zainteresowane uprawianiem łowiectwa podwodnego muszą spełnić dokładnie takie same warunki, jak osoby uprawiające wędkarstwo. Analogicznie sprawa ma się z przewijającymi się w pytaniach do mnie zakazami. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o rybactwie śródlądowym, zabrania się połowu ryb:

1) w wypadkach określonych przepisami o ochronie przyrody;

2) o wymiarach ochronnych;

3) w okresie ochronnym;

4) w odległości mniejszej niż 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

5) sieciami, wędkami lub kuszami innymi niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 21;

6) przez wytwarzanie w wodzie pola elektrycznego charakterystycznego dla prądu zmiennego;

7) środkami trującymi i odurzającymi;

8) narzędziami kaleczącymi, z wyjątkiem sznurów hakowych, pęczków hakowych, haczyka wędki i harpuna kuszy;

9) materiałami wybuchowymi;

10) przez ich głuszenie.

Dodatkowo kuszą nie wolno łowić:

a) ryb łososiowatych i węgorzy,

b) na szlaku żeglownym,

c) od dnia 15 października do dnia 15 maja,

d) przy użyciu specjalnych aparatów do oddychania w wodzie,

e) w odległości mniejszej niż 75 m od innych osób oraz ustawionych w wodzie narzędzi połowowych.

Jeśli natomiast chodzi o limity, to są one ustalane w zezwoleniu przez uprawnionego do rybactwa. A zatem gdyby połów kuszą odbywał się na wodach PZW, to osobę polującą z kuszą obowiązują limity ustanowione w RAPR PZW.

Pozostałe kwestie dotyczące łowiectwa podwodnego regulują przepisy rozporządzenia z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie. Amatorski połów ryb kuszą może uprawiać osoba posiadająca kartę łowiectwa podwodnego.

Połów taki uprawia się:

1) wyłącznie w porze dziennej: po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca,

2) kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu,

3) w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą,

4) w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania była w całości zanurzona w wodzie,

5) poza wyznaczonymi kąpieliskami.

Na zakończenie warto dodać, że niezależnie od spełnienia powyższych wymogów prawa, meritum sprawy sprowadza się do uzyskania zezwolenia uprawnionego do rybactwa. W sytuacji gdy uprawnionym jest PZW, zezwolenia na podwodne łowy na znanych mi łowiskach są wydawane niezmiernie rzadko. Trudno jest więc uznać uprawiających podwodne łowy za „konkurentów” wędkarzy, o czym również pisano do mnie w mailach.
Cezary Szczepaniak

Zobacz podobne

Dodaj komentarz

Komentarze (2)

 • Piotr Data dodania: 6 lat temu Oceń: 6 + / -

  serir

  Sławku, nazwa wędkarstwo pochodzi chyba od nazwy narzędzia połowowego, więc trudno polowanie podwodne nazywać wedkarstwem. I nie wydaje mi się, ze taki płetwonurek powinien zapisywać się do koła łowieckiego. Jeszcze nie tak dawno (nieco ponad 10 lat wstecz) sam tak łowiłem, i ręczę ci, że skuteczność połowu (liczona w złowionych sztukach ryb) takiego łowcy, jest zdecydowanie niższa niż skuteczność dobrego wędkarza. Płetwonurek nigdy nie będzie dla wędkarza przeciwnikiem i konkurencją.

 • slawek_buda Data dodania: 6 lat temu Oceń: -5 + / -

  Rozwiń

reklama

Nasza sonda

Czy jesteś za wprowadzeniem górnego wymiaru ochronnego?

 • Tak
 • Nie
 • Nie mam zdania

Głosuj

wyniki

Najczęściej komentowane
Wędkarskie bestsellery