Wydruk z rybobranie.pl - TEST EGZAMINACYJNY » rybobranie.pl wszelkie prawa zastrzeżone.

TEST EGZAMINACYJNY

Przepisy PZW | 2009-07-23 | Koło PZW nr 42 ZACISZE w Siechnicach

TEST EGZAMINACYJNY NA KARTĘ WĘDKARSKĄ

imię i nazwisko osoby egzaminowanej                           Siechnice dnia.................

adres ,ulica ,nr, domu

kod pocztowy miejscowość

seria i nr. dowodu

nr, pesel

TEST EGZAMINACYJNY NA UZYSKANIE KARTY WĘDKARSKIEJ

UWAGA: Prawidłową odpowiedz zaznacz znakiem x

egzaminowany otrzymuje1 punkt za jedną prawidłową odpowiedz

pozytywne zaliczenie egzaminu - minimum 10 punktów.

 

1 POSTANOWIENIA :REGULAMINU AMATORSKIEGO POŁOWU RYB:OBOWIĄZUJĄ:

a-na łowiskach specjalnych PZW  [  ]

b-na wodach będących w użytkowaniuPZW  [  ]

c-wędkujcych na komercyjnych stawach hodowlanych [  ]

 

2-KARTĘ WĘDKARSKĄ MOŻE OTRZMAĆ OSOBA KTÓRA UKOŃCZYŁA:

a-14 lat  [  ]

b-15 lat  [  ]

c-16 lat  [  ]

3 -ZAKAZ POŁOWU RYB W POBLIŻU,JAZÓW, TAM,ZAPÓR OBOWIĄZUJE

   W ODLEGŁOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ:

a-50 m   [  ]

b-75 m   [  ]

c-100 m [  ]

4- CZY WĘDKOWANIE Z MOSTÓW JEST;

a- dopuszczalne od świtu do zmroku  [  ]

b- jest zabronione  [  ]

c- dopuszczalne w porze nocnej  [  ]

5- W CZASIE POŁOWU RYB NA PRZYNĘTY NATURALNE RÓWNIEŻ MOŻNA

    ŁOWIĆ METODĄ SPININGOWĄ:

a- jest dozwolone  [  ]

b- jest zabronione  [  ]

c- dozwolone tylko ze sprzętu pływającego [  ]

6- AMATORSKI POŁÓW RYB DOZWOLONY JEST:

a- na 3 wędki  [  ]

b- na 2 wędki  [  ]

c- na 4 wędki  [  ]

7- WĘDKARZ ŁOWIĄCY Z BRZEGU ZOBOWIĄZANY JEST DO ZACHOWANIA

   ODSTĘPU OD INNYCH WĘDKARZY NA ODLEGŁOŚĆ:

a- 30 metrów  [  ]

b- 10 metrów  [  ]

c - 20 metrów  [  ]

8- ŁOWIENIE RYB POD LODEM DOPUSZCZALNE JEST PRZY UŻYCIU:

a- 1 wędki  [  ]

b- 2 wędek  [  ]

c- 3 wędek  [  ]

9- WYMIAREM OCHRONNYM RYB,JAŻ ,KLEŃ, LIN, ŚWINKA JEST DŁUGOŚĆ:

a- 25 cm.  [  ]

b- 30 cm.  [  ]

c- 20 cm.  [  ]

10- WYMIAREM OCHRONNYM RYB: PŁOĆ, OKOŃ, LESZCZ JEST DŁUGOŚĆ:

a- 13 cm.  [  ]

b- 15 cm.  [  ]

c- nie są objęte wymiarem ochronnym  [  ]

11- OKRES OCHRONNY - ZAKAZ POŁOWU SZCZUPAKA TO:

a- od 1 lutego do 31 marca  [  ]

b- od 1 stycznia do 30 kwietnia  [  ]

c- od 15 grudnia do 30 kwietnia  [  ]

12- OKRES OCHRONNY dla SANDACZA-zakaz połowu to:

a- od 15 stycznia do 15 marca  [  ]

b- od 1 stycznia do 31 maja  [  ]

c- od 15 grudnia do 15 maja  [  ]

13- WYMIAREM OCHRONNYM RYB: SANDACZ, SZCZUPAK JEST DŁUGOŚĆ

a- 35 cm.  [  ]

b- 45 cm.  [  ]

c 50 cm.   [  ]

14- WYMIAREM OCHRONNYM RYB, BRZANA, BOLEŃ, WĘGORZ TO.

a- 40 cm. [  ]

b- 35 cm. [  ]

c- 50 cm. [  ]

15- ŁOWIENIE RYB SPOD LODU DOZWOLONE JEST

a- od zmierzchu do świtu  [  ]

b- od świtu do zmierzchu  [  ]

c- całą dobę  [  ]

16- CZY WĘDKARZ MA OBOWIĄZEK PODDAĆ SIĘ KONTROLI ORGANOM

     DO TEGO UPOWAŻNIONYM:

a- tak  [  ]

b- nie  [  ]

17- ŁOWIĄC RYBY SPOD LODU NALEŻY WYKONAĆ OTWORY:

a-  25 cm  [  ]

b- 20 cm  [  ]

c- 40 cm  [  ]

18- WEDKARZ ZOBOWIĄZANY JEST DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI NA

     STANOWISKU W PROMIENIU:

a- 10 m  [  ]

b- 5 m   [  ]

c-20 m  [  ]

KOMISJA EGZAMINACYJNA W SKŁADZIE;                PODPISY

1 ............................................................                ................

2 ............................................................                ................

3 ............................................................                ................

PODDANY EGZAMINOWI KOLEGA .........................................

UZYSKAŁ ................ PKT.

KOMISJA STWIERDZA ,ŻE UZYSKANA ILOŚC PUNKTÓW KWALIFIKUJE

KANDYDATA DO OTRZYMANIA KARTY WĘDKARSKIEJ.

materiały z których należy korzystać aby zdać egzamin:

1- Statut Polskiego Związku Wędkarskiego

2- Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb

3- Ustawa o Rybactwie Śródlądowym

test opracował kolega Zenon Różnowicz sekretarz koła Zacisze.