Korekta PIT

Korekta PIT jest potrzebna w sytuacji, gdy popełniliśmy błędy w rozliczeniu z fiskusem. Wiele osób obawia się, że złożenie korekty będzie wiązało się z koniecznością tłumaczenia się przed urzędem skarbowym oraz konsekwencjami finansowymi. Niewiele osób posiada też wiedzę, jakie dokumenty należy złożyć, żeby pozbyć się tego problemu. W naszym artykule poruszamy najważniejsze kwestie dotyczące korekty zeznania podatkowego. Zapraszamy do czytania!

Czym jest korekta deklaracji podatkowej? 

Korekta zeznania podatkowego to inaczej poprawa wcześniej złożonej deklaracji PIT. Wszyscy podatnicy mają prawo, żeby złożyć korektę, jeśli zauważą, że popełnili błędy. Błąd może dotyczyć obliczeń czy błędnie wpisanych danych. Korekta zeznania rocznego PIT polega na ponownym wypełnieniu zeznania na takim samym formularzu, na jakim został złożony wcześniej.

Jedynym momentem, kiedy podatnik nie może złożyć korekty jest sytuacja, gdy toczy się kontrola podatkowa lub postępowanie, które jest prowadzone przez urząd skarbowy – wówczas podatnik może złożyć skorygowane zeznanie po zakończeniu postępowania.

Jakie są terminy związane z deklaracją podatkową? 

Korektę PIT-37 można złożyć w ciągu pięciu lat licząc od końca roku, w którym złożony został formularz PIT, którego dotyczy korekta. Należy pamiętać, że w trakcie składania korekty nie może toczyć się wobec nas postępowanie wyjaśniające ani kontrola podatkowa. Jednak w momencie, kiedy toczy się postępowanie należy poczekać do chwili jego zakończenia i wtedy złożyć korektę.

Do przyczyn kiedy należy złożyć ponownie deklarację podatkową należy znalezienie błędów w obecnej deklaracji. Jako błąd można uznać pomyłkę związaną z kwotą lub inny błąd, na przykład nieumyślne podanie nieprawidłowych danych identyfikacyjnych. Jedynie złożenie korekty z własnej woli i następnie doręczanie jej do urzędu skarbowego pozwoli na uchronienie się przed karą.

Korekta PIT – jakie są najczęstsze błędy w deklaracji PIT? 

Korektę PIT trzeba złożyć, jeśli podaliśmy nieprawidłowy identyfikator podatkowy, czyli PESEL bądź NIP. Innym często spotykanym błędem jest wypełnienie zeznania podatkowego na nieprawidłowym bądź nieaktualnym druku lub brak odpowiednich załączników. Wymienione nieprawidłowości nie powinny wpływać na wysokość naszego rozliczenia z urzędem. W powyższej sytuacji trzeba ponownie wypełnić PIT, wpisać poprawne dane i zaznaczyć, że jest to „korekta zeznania”. Taki formularz trzeba ponownie wysłać do urzędu skarbowego.

Korekta PIT – nie tylko błędne kwoty

Katalog możliwych błędów, jakie są do popełnienia obejmuje kilka sytuacji:

  • nie zostały ujęte wszystkie uzyskane przychody,
  • uzyskane przychody zostały błędnie ujęte,
  • podatek został nieprawidłowo obliczony,
  • kwoty zostały błędnie wpisane w rubrykach,
  • odliczone zostały ulgi, do których nie mieliśmy prawa, bądź zostały one zawyżone,

Wymienione nieprawidłowości wpływają na wysokość rozliczenia oraz mogą skutkować karą za popełnione przestępstwa. W szczególności, kiedy doszło do zaniżenia zobowiązania podatkowego. Wtedy konieczne jest wykonanie jak najszybszej korekty deklaracji pit oraz wykonanie zeznania podatkowego.

W momencie, kiedy doszło do zaniżenia podatku, trzeba go jak najszybciej uregulować wraz z odsetkami. Kiedy korekta zostanie przekazana, możliwe będzie zapłacenie obniżonych odsetek od zaległości podatkowych. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na temat korekty PIT, to portal podatkowy jest dla Ciebie odpowiednim miejscem.

Korekta zeznania podatkowego – kiedy jeszcze złożyć? 

Korekta deklaracji PIT powinna zostać złożona, jeśli nie zostały odliczone ulgi, do których mieliśmy prawo oraz mamy w posiadaniu dokument, który będzie niezbędny do rozliczenia tej ulgi. Dotyczy to takich ulg jak: ulga termomodernizacyjna, ulga na Internet, ulga na leki, ulga rehabilitacyjna, ulga na dzieci.

Kiedy nie składać korekty PIT? 

Korekty do zeznania podatkowego nie trzeba składać w momencie, kiedy błędy znalazł urząd skarbowy w trakcie czynności sprawdzających. Jeżeli wartość korekty nie przekracza 5000 zł, urząd naniesie poprawki oraz zmieni wysokość zobowiązania podatkowego. Następnie zostanie przesłane skorygowane zeznanie, na które można wyrazić sprzeciw w ciągu 14 dni. Z kolei brak sprzeciwu spowoduje dokonanie zmian w określonej dacie.

Jak złożyć korektę PIT? 

Podatnik, który chce złożyć korektę, na swoim formularzu podatkowym powinien zaznaczyć kwadrat, który dotyczy korekty zeznania. W formularzu PIT-37 jest to pozycja numer 8 w części A. Podatnik powinien wypełnić cały formularz, a nie tylko określone pola, tam, gdzie był błąd. Obecnie w kontroli podatkowej nie wymaga się, by dołączać wytłumaczenie odnośnie składania korekty. Warto przygotować korektę PIT tak szybko, jak tylko możemy, gdyż w ten sposób można uniknąć poważnych konsekwencji.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here